• Photos

  RU GranPatron's STEFFY

  MCO f 03 (black tortie tricolour)
  Born; 20.02.2016

 • Photos

  DK Felines Roma BABY QUEEN

  MCO as 09 (blue smoke white)
  Born: 26.03.2017

 • Photos

  DK Felines Roma LILLY BELL

  MCO f (black tortie))
  Born: 29.06.2016

 • Photos

  DALIA Mitis Gigas*SK

  MCO n 09 23 (black mackerel tabby with white)
  Born: 14.04.2016

 • Photos

  DK Felines Roma NANNA

  MCO fs (black tortie smoke)
  Born: 24.12.2014

 • Photos

  Felines Roma CARMEN

  MCO ds 09 24 (red white)
  Born: 21.04.2016

 • Photos

  DK Felines Roma VICTORIA BLUE

  MCO gs 09 (blue tortie smoke white)
  Born: 14.12.2017

 • Photos

  DK Felines Roma Zoey

  MCO gs 09 (blue tortie smoke white)
  Born: 04.01.2018